Образование

Образованието е основно човеково право и претставува движечка сила за одржлив општествено-економски развој на нашата земја. Образовниот систем треба да обезбеди инклузивно, правично и квалитетно образование и да овозможи услови за доживотно учење за секој граѓанин на нашата држава.

Образовниот систем во Република Северна Македонија ги опфаќа следните главни столбови: предучилишно образование; основно образование; средно образование; високо образование; и образование за возрасни.

НСР 2022-2042 вклучува развој на образовен систем што ќе овозможи зголемување на креативноста и на иновативноста, развој на зелените, дигиталните, претприемачките и други видови компетенции во сите нивоа на образованието. На овој начин образовниот систем, соочувајќи се со предизвиците на модерното живеење, ќе ги поттикне граѓаните да учат, да се здобиваат со знаење, да развиваат компетенции и вредности што ќе им овозможат да живеат достоинствено и да придонесуваат во развојот на нашето општество.

Тематска анализа / дијагностика

Пополнете ја анкетата

Пополнете ја анкетата

RSM
UKAID RSM UNDP UNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.