circle

Човечки капитал

Придонеси за подобра иднина!
Сподели идеи / мислења

Придонеси

Инфраструктура и институции

Придонеси за подобра иднина!
Сподели идеи / мислења

Придонеси

Животна средина и енергија

Придонеси за подобра иднина!
Сподели идеи / мислења

Придонеси

Раст

Придонеси за подобра иднина!
Сподели идеи / мислења

Придонеси

Национална развојна стратегија(НРС)

Национална развојна стратегија (НРС) ќе ги претстави визијата и патоказот за нашата земја за следните 20 години. Оваа визија, која почнавме да ја создаваме и да ја градиме, ќе треба да го замисли нашето општество во следните 20 години, до 2042 година.

ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

Обединети против родово базираното насилство

A New Way Forward - A Framework for Human, Machine and Ecological Transition at a National Scale

UNDP NDS 2021

RSM
UKAID RSM UNDP UNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај


© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.