НАЦИОНАЛНА РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА

СОЗДАВАМЕ ИДНИНА ЗАЕДНО!

Вклучи се во дебата

Сподели идеи/мислења на следните области

Национална развојна стратегија(НРС)

Национална развојна стратегија (НРС) ќе ги претстави визијата и патоказот за нашата земја за следните 20 години. Оваа визија, која почнавме да ја создаваме и да ја градиме во 2021 година, ќе треба да го замисли нашето општество во следните 20 години, до 2041 година.

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.