РАСТ

Оваа област ќе биде составен дел на Националната стратегија за развој. Во рамките на оваа тематска област ќе бидат опфатени:

Во рамките на оваа тематска област дополнително се извршени и следниве тематски анализи:

При подготовката на анализата во оваа област, ќе се разгледаат и следниве прашања:

  • Добро владеење
  • Социјална инклузија
  • Родова еднаквост
  • Намалување на ризикот од катастрофи и отпорност на кризи
  • Дигитализација и иновации
RSM
UKAID RSM UNDP UNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.