Социјален и демографски баланс

Коментари

СОЦИЈАЛЕН И ДЕМОГРАФСКИ БАЛАНС

Мисија:

Изградба на инклузивно и одржливо општество, со фокус на трансформацијата на вредносниот систем и преземање активни мерки за развој на човечкиот капитал, преку ефикасен и ефективен образован, здравствен и социјален систем, пронатални политики, активирање на потенцијалите и капацитетите на професионалната дијаспора, како и развој на туризмот преку интегрирање со културата и со другите сектори.

СОЦИЈАЛЕН И ДЕМОГРАФСКИ БАЛАНС

Преземи документ

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.