Информациски технологии

Коментари

Сектор – информатички и комуникациски технологии и широкопојасна инфраструктура

во катализирањето на економскиот раст, особено во денешната ера на интернет и мобилни телекомуникации. Инфраструктурата на информатичката и на комуникациската технологија е водечки поттикнувач на раст во земјите што ја сфатија нејзината важност. Затоа, не е изненадувачки што многу земји во развој работат напорно за да ја интернализираат ИКТ, балансирајќи ја ограничената распределба на нивните приходи за брзо да ги стигнат развиените економии.

Инфраструктурата на информатичката и на комуникациската технологија ги опфаќа дигиталните телефонски мрежи (4Г, 5Г, итн.), фиксниот широкопојасен интернет (Next Generation Access, Fixed Very high capacity network) итн.

Во водењето на современиот бизнис, важноста на ИКТ-инфраструктурата, инаку наречена информациски автопати, е непобитна – на пример, управување со синџирот на снабдување, трансакции B2C и B2B и моментален трансфер на средства, дигитални јавни услуги, човечки капитал итн.

Поголемата достапност на широкопојасен интернет води до економски раст: постои силна корелација помеѓу достапноста на широкопојасен интернет и работните места и растот на БДП.

Тематска анализа / дијагностика

Пополнете ја анкетата

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.